top of page
47.jpg

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır) aşağıdaki taraflar arasında
aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan böyle "ALICI" olarak anılacaktır)
B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan böyle "SATICI" olarak anılacaktır)
AD- SOYAD: GÜLAY GAFFAROĞLU
ADRES: Bostancı Mahallesi, Şengül Sokak, No:11 - B Blok/2 Kadıköy/İSTANBUL
İş bu Sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli
ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda
bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.


2.TANIMLAR
İşbu Sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı
açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKANLIK: Ticaret Bakanlığı’nı,
BAKAN: Ticaret Bakanı’nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki
her türlü tüketici işleminin konusunu ,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya
hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan
gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel
kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı birlikte,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses,
görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.
3.KONU
İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği
aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak
ve yükümlülüklerini düzenler.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve
değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
Sürenin değiştirilmesi konusunda Satıcı'nın hakkı saklıdır.


4. ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
ALICI, siparişin oluşturması ve Sözleşme’nin kurulmasından önce, gerek Site'nin ilgili sayfaları ve
kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamalar, gerek Sözleşme, gerekse de sair şekillerde, aşağıda yer
verilenler de dahil olmak üzere Sözleşme’nin akdi ve uygulaması ile ilgili tüm hususlar hakkında doğru ve
eksiksiz olarak bilgilendirildiğini ve bunları okuyup anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
a) Ürün'ün temel nitelikleri,
b) SATICI'nın adı veya unvanı, vergi kimlik numarası ve iletişim bilgileri ile diğer tanıtıcı bilgileri,
c) Ürün'ün Site’den alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine
ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
d) Site tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve elektronik iletişim
kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda SATICI’ya verdiği izinlerin kapsamı, ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın
hakları ve Taraflar’ın haklarını kullanım usulleri,
e) Ürün için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
f) Ürün için kabul edilen ödeme yöntem ve/veya araçları, Ürün’ün vergiler dahil toplam satış fiyatı,
g) Ürün'ün ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslimat-kargo masrafları gibi ek masraflar
hakkında bilgiler,
h) Ürün ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ve süresi ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin diğer
bilgiler ve Taraflar’ın bu hususlardaki sorumlulukları,
ı) ALICI’nın cayma hakkını kullanamadığı durumlarda bu haktan faydalanamayacağına veya hakkın
süresinde kullanılmaması da dahil olmak üzere hangi koşullarda bu hakkı kaybedeceğine ilişkin bilgi,

i) ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü, SATICI’nın
iade için öngördüğü Kargo Şirketi’ne ilişkin bilgi ve tüm mali hususlar (iade yöntemi ile masrafı, Sözleşme
konusu bedelin iadesi ve iade sırasında ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları sebebiyle
yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),
j) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres ve elektronik posta bilgileri,
k) SATICI’nın talebi üzerine, varsa tüketici tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya
da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,
l) Varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri,
m) ALICI’nın SİTE’de dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel
şartlar) detayları,
n) Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın, başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine
yapabileceğine ilişkin bilgi.


5. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı: GÜLAY GAFFAROĞLU
Vergi Kimlik No: 3880514556
Adres: Bostancı Mahallesi, Şengül Sokak, No:11 - B Blok/2 Kadıköy/İSTANBUL
Telefon: +90 554 625 31 34
Eposta: hello@raftapasta.com

5. ALICI BİLGİLERİ
Teslim edilecek kişi
Teslimat Adresi
Telefon
Eposta/kullanıcı adı

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan
Adres

Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

7. GENEL HÜKÜMLER
7.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi)
SATICI’ya ait www.raftapasta.com internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya
düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya
dönemine özel satış fiyatı yalnızca kampanya başlangıç ve bitiş tarihleri içerisinde geçerlidir. SATICI
kampanyayı her zaman tek taraflı olarak sona erdirme ve/veya uzatma hakkını saklı tutar.
7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme
yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar
geçerlidir. SATICI süreli ilan edilen fiyatların süresini her zaman tek taraflı olarak sona erdirme ve/veya
uzatma hakkını saklı tutar.
7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.
Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam
(KDV Dahil)
Kargo Tutarı
Toplam :

Ödeme Şekli ve Planı
Teslimat Adresi
Teslim Edilecek kişi
Fatura Adresi
Sipariş Tarihi
Teslimat tarihi
Teslim şekli

7.4 Fatura Bilgileri
Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte
teslim edilecektir.
7.5. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ve/veya kurye ücreti ALICI tarafından ödenecektir.
7.6. ALICI’nın herhangi bir nedenle Ürün'ü teslim almaması halinde, ALICI’nın Ürün'ü iade ettiği kabul
edilecek olup bu halde, varsa teslimat masrafları hariç olmak üzere ALICI’dan tahsil edilen tüm ödemeler
yasal süresi içerisinde ALICI’ya iade edilecektir.
7.7. ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda
ALICI'nın Ürün'ü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve
giderlerden SATICI sorumlu değildir.
7.8. Ürün'ün teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, yalnızca Site’de teslimat
ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı'ya ait olacaktır.
7.9. Satıcı, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı Site üzerinden ve/veya
e-posta ile bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle muadil bir ürün tedarik edebilecektir.
7.10. Alıcı, Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı, ayıplı
veya eksik Ürün'ü teslim almayacaktır. Teslim alınan Ürün'ün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.
Teslimden sonra Ürün’ün özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanımına uygun olan
ürünlerde cayma hakkı kullanılacaksa Ürün kullanılmamalı ve Ürün faturası ve teslim sırasında Alıcı’ya
iletilen diğer tüm belgeler ile birlikte iade edilmesi gerekmektedir.
7.11. Alıcı, Sözleşme konusu bedeli ödemekle yükümlü olup, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu
bedelin ödenmemesinin ve/veya Banka kayıtlarında iptal edilmesinin Satıcı’nın Ürün'ü teslim
yükümlülüğü ile Sözleşme’den kaynaklanan sair yükümlülüklerinin sona ereceğini kabul, beyan ve
taahhüt eder. Alıcı, herhangi bir sebeple Banka tarafından başarısız kodu gönderilen ancak buna rağmen
Banka tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin olarak, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun
bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.12. Alıcı, Ürün’ün teslim edilmesinden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız
kullanılması sonucunda Sözleşme konusu bedelin ilgili Banka tarafından Satıcı’ya ödenmemesi halinde,

Alıcı Ürün’ü 3 (üç) gün içerisinde iade masrafları Alıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul,
beyan ve taahhüt eder.
7.13. Sözleşme kapsamında herhangi bir nedenle Alıcı’ya bedel iadesi yapılması gereken durumlarda,
Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış olması halinde, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın
banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı
bulabileceğini, bu tutarın Satıcı tarafından Banka’ya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması
halinin tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğunu ve olası gecikmelerde Banka’nın sorumlu olduğunu
ve bunlar için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.14. Alıcı’nın sipariş edebileceği Ürün adetlerine Site’den yapılacak duyurularla sınırlama getirilebilir.
Alıcı’nın Site’den yapılan duyurularda belirtilen adetin üzerinde Ürün sipariş etmek istemesi halinde
sipariş vermesi engellenebilecek, siparişi verdikten sonra belirtilen adedin üstünde sipariş verdiğinin
tespit edilmesi halinde ise belirtilen adedin üstündeki siparişleri iptal edilebilecek ve bu halde varsa iptal
edilen siparişlere ilişkin teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler yasal süresi
içerisinde Alıcı’ya iade edilecektir. Alıcı işbu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet
sınırlamasını geçen siparişlerinin engellenebileceği ve iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.15. Sözleşme’nin uygulanması ve itilaflarda, Bakanlık tarafından ilan edilen değerlere uygun olarak
Alıcı’nın Ürün'ü satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici
Mahkemeleri yetkilidir.
7.16. İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu
haller dışında, yazılı olarak yapıldığı sürece muteberdir.
7.17. Alıcı, Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ticari defter, bilgisayar, kayıt ve diğer
belgelerinin bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri
Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


8. YÜRÜRLÜK
8.1. İşbu 8 (sekiz) maddeden ibaret Sözleşme, Taraflar’ca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından
elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’nin bir nüshası
Alıcı’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca elektronik posta ile de
gönderilebilecektir.

bottom of page