top of page
47.jpg

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI


Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriniz hassasiyetle
korunmaktadır.
Biz, Rafta Pasta, veri sorumlusu olarak, işbu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel
verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme
yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda
sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz. Rafta Pasta, web sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke olarak
benimsemiştir.


Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Amacı
İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası;
a- Rafta Pasta'nın ne tür kişisel veriler topladığını,
b- Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını,
c- Rafta Pasta’nın işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl
kullanabileceğinizi açıklamaktadır.


Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb.
teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar,
reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek,
kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve
süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir. İlgili kişisel verileriniz bu web sitesini
kullanıcılara sunmak ve bu sitenin uygun şekilde çalıştığının ve gerekli ölçüde güvenliğin sağlandığının
temin edilmesi doğrultusunda kullanır.


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Tarafımızla paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin
gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve
maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda
geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde
buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari
makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun
ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Söz konusu edilen kişisel verileriniz bu web sitesini kullanıcılara sunmak ve bu sitenin uygun şekilde
çalıştığının ve gerekli ölçüde güvenliğin sağlandığının temin edilmesi doğrultusunda kullanılacaktır.
Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği
Tarafımızla paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya
verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3.
şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler
alınması koşulu ile aktarılabilecektir.


Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız
KVKK madde 11 uyarınca, ilgili şartlar gerçekleştiği sürece herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki
haklarını kullanabilir:
• Düzeltme hakkı
• Silme hakkı
• İşlemeyi kısıtlama hakkı
• Yetkili veri koruma denetim kurumu üzerinden bir şikayet oluşturma hakkı
• Veri Taşınabilirliği hakkı


Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere hello@raftapasta.com üzerinden bizimle iletişime
geçebilirsiniz.


İletişim
Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu
gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda
tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca
varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle hello@raftapasta.com e-mail adresi üzerinden iletişime
geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

bottom of page